Vuosikokoukset

Lasinpuhaltajakerhon vuosikokous pidetään vuosittain helmikuussa. Kokous on päätösvaltainen, kun siitä on ilmoitettu  jäsenistölle sääntöjen määräämällä tavalla. Vuosikokous vahvistaa yhdistyksen tilinpäätöksen sekä tekee muut yhdistyslain valinnat ja päätöksen.