Jäsenet

Riihimäen lasinpuhaltajakerhon jäseniä voivat olla entiset ja nykyiset lasinpuhaltajat sekä henkilöt, jotka perhesiteidensä, työtehtäviensä, harrastus- tai muun toimintansa kautta haluavat tukea yhdistyksen tarkoituksen toteutumista.