Riihimäen Lasinpuhaltajakerho juhlii 50-vuotista taivaltaan

Riihimäen Lasinpuhaltajakerho ry perustettiin maaliskuussa 1972. Lasinpuhaltajakerhon toiminnan perusajatus oli ja on edelleen lasinpuhaltajan ammatin vaaliminen, sen arvostuksen säilyttäminen ja jäsenten virkistystoiminta. Kerho haluaa edistää lasinpuhaltajan ammatin arvostusta ja auttaa näkemään, kuinka suurta ammattitaitoa vaatii muokata sulasta ja kuumasta lasista kauniita esineitä.

Kerho toimii aktiivisesti

Yhteisten retkien, juhlien ja illanviettojen sekä kuukausittaisten kahvitapaamisten lisäksi Riihimäen Lasinpuhaltajakerho on mukana useissa perinnehankkeissa, joissa lasinpuhalluksen historiaa kerätään muistiin ja tietotaitoa siirretään eteenpäin.

Kerho on ollut muiden toimijoiden kanssa hakemassa lasin puhaltamista Unescon sopimukseen liittyvään Elävän perinnön kansalliseen luetteloon vuonna 2017. Nyt se on mukana prosessissa, jossa haetaan lasinpuhallusta sekä käsin valmistettuun lasiin liittyvän tiedon, tekniikan ja taidon nimeämistä Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Kerho on myös aktiivisesti tallentanut lasinpuhaltajien ja muiden lasityöntekijöiden muistoja haastatteluissa, jotka ovat kuunneltavissa kerhon verkkosivuilla www.lasinpuhaltajat.fi.

Jäsenenä myös muita kuin lasinpuhaltajia

Alun perin yhdistyksen jäseninä olivat vain riihimäkeläiset lasinpuhaltajat, mutta pian jäseneksi hyväksyttiin myös postipojat sekä muilla paikkakunnilla asuvat lasinpuhaltajat – kaikki miehiä, sillä naiset eivät ajan tavan mukaan tuossa vaiheessa puhaltaneet lasia. Vuonna 2018 tehdyn sääntöuudistuksen jälkeen jäseneksi voidaan hyväksyä entiset ja nykyiset lasinpuhaltajat sekä henkilöt, jotka perhesiteidensä, työtehtäviensä, harrastus- tai muun toimintansa kautta haluavat tukea yhdistyksen tarkoituksen toteutumista. Tämän jälkeen yhdistykseen onkin hyväksytty puhaltajien puolisoita ja lapsia sekä lasitehtaiden kasvatteja.

Lasitehtaan koulu ja Lasinpuhaltajakerho yhteistyössä

Lasitehtaan koulu ja Riihimäen Lasinpuhaltajakerho käynnistivät yhteistyön 2015 koulun täyttäessä 100 vuotta. Riihimäen Lasinpuhaltajakerho järjestää Lasitehtaan koulun oppilaille retkiä Hyttikortteliin, Suomen Lasimuseoon, Suomen Metsästysmuseoon sekä Mafka & Alakosken ja Lasismin hytteihin, joissa osa oppilaista on päässyt itsekin kokeilemaan lasin käsittelyä. Kerhon jäsenet ovat kertoneet oppilaille lasinpuhaltajan ammatista ja välittäneet lasikaupunkitietoisuutta lapsille ja heidän koteihinsa.

Kerhon toiminta ja lasinpuhallus jatkuu

Suomen lasiteollisuus ja samalla myös lasinpuhaltajien elämä mullistui 1970-luvun lopulla, kun maailmankauppa vapautui ja lasinpuhallus muuttui osin öljykriisin takia Suomessa kannattamattomaksi. Riihimäen Lasi lopetti taide- ja talouslasin puhaltamisen, ja Kumelan tehtaalla lasia puhallettiin enää muutaman vuoden ajan. Ajan mittaan puhaltaminen kuitenkin käynnistyi uudelleen, ja se jatkuu nyt myös Riihimäen vanhalla lasitehtaalla. Kiitos tästä kuuluu yrittäjille, jotka uskoivat lasinpuhallukseen. Riihimäellä voi edelleen nähdä lasinpuhallusta ja hankkia kaunista taidelasia.

Kerho juhlii 50-vuotista taivaltaan jäsenten kesken jäsenjuhlassa, ja lisäksi pidetään kutsuvierastilaisuus Suomen Lasimuseolla. Aiempien historiikkien täydennykseksi Sini Hannikainen on koonnut Muistiinpanoja vuosilta 2012–2021.