Page 7 - Riihimäen Lasinpuhaltajakerho ry:n kummikoulu Lasitehtaan koulu 100 vuotta
P. 7

tuuritunnustuspalkinnon saajaksi     kokeilevuus – hänen jokaisesta    usein vapaasti suupuhaltaen. Kari
ja Riihimäen kulttuuri- ja vapaa-ai-   teoksestaan löytyy jotakin, joka   Alakosken lasitaiteessa on nähtä-
kalautakunta myönsi 2012 tunnus-     rikkoo tavanomaisuuden ja tekee    vissä värien ja muotojen vuorovai-
tuksen Vuoden riihimäkeläinen      siitä persoonallisen. Alakoski tekee kutteista leikkiä, joka on ainutlaa-
nuori taiteilija. Seitsemän Lasismin   uniikkeja ja signeerattuja teoksia,  tuista jokaisella katselukerralla.
työtä palkittiin Venetsian taidelasi-
kilpailussa ja ne pääsivät mukaan                                  Osuuskunta Lasismi
Euroopan nuorten lasitaiteilijoiden
kiertävään näyttelyyn.

Riihimäen lasitehtaalle avattiin syk-
syllä 2011 Osuuskunta Verstakko.
Nykyisin hytissä jatkavat lasinpu-
hallusta Galleria Mafka & Alakosken
lasinpuhaltaja Marja Hepo-aho ja
mestarilasinpuhaltaja ja lasinpu-
halluksen opettaja Kari Alakoski.
Marja Hepo-ahon työt ovat puhallet-
tuja uniikkeja käyttöesineitä, Marja
myös kaivertaa ja maalaa töitään
Marja Hepo-aho valittiin 2012 Vuo-
den nuoreksi kädentaitajaksi, ja
2014 häin sai Riihimäen kaupungin
tunnustuspalkinnon Vuoden riihi-
mäkeläinen nuori taiteilija. Kari Ala-
kosken taiteilijaluonnetta kuvastaa

Lasin-
puhaltaja-
patsas

Riihimäen Lasi ja sen työnte-
     kijät lahjoittivat vuonna 1960
     Riihimäen kaupungille Lasin-
 puhaltajapatsaan.

 Kuvanveistäjä Kalervo Kallion mal-
 lina oli lasinpuhaltaja Valto Terho-
 maa. Patsaan pienoismalli on nyky-
 syin nähtävillä Suomen lasimuseon
 pihalla.

 Kuva: Risto Ropo

                                        7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12