Page 6 - Riihimäen Lasinpuhaltajakerho ry:n kummikoulu Lasitehtaan koulu 100 vuotta
P. 6

Galleria Mafka & Alakoski

Lasitehtaiden ajasta
lasistudio-kaudelle

Yhdysvalloissa syntyi 1960-lu-      ikkunan takaa asiakkaat pääsivät   JL-Lasi, Jaakko Liikanen
    vulla studiolasiliike, joka ko-  seuraamaan lasinpuhallusta.
    rosti uniikin käsityön merki-
tystä ja perinteisen käsityötaidon    Riihimäen lasinpuhallusperinne
tärkeyttä. Suomessa studiolasin-     sai jatkoa, kun Jaakko Liikanen
teon aloittivat 1970-luvulla Mikko    perusti vuonna 1994 vanhalle lasi-
Merikallio ja Heikki Kallio.       tehtaalle oman lasistudion, JL-Lasi
                     Oy:n, samaan hyttiin, jossa hän en-
Nykyisin lasinpuhallus on meillä lä-   simmäisen kerran oli nähnyt sulaa
hes kokonaan siirtynyt pieniin hyt-   lasia. JL-Lasin Jaakko Liikanen sai
teihin, joissa taiteilijat tekevät itse vuonna 2005 Teollisuustaiteen Liit-
teoksensa alusta loppuun. Muutos     to Ornamon palkinnon.
sai vauhtia, kun suuret lasitehtaat
lopettivat lasinpuhalluksen. Moni    JL-Lasin tiloissa puhallusta jatkoi
lasinpuhaltaja jäi työttömäksi ja    Osuuskunta Lasismi, jonka jäseniä
joutui hankkimaan uuden ammatin.     ovat lasimuotoilijat Maria Jutila ja
Ne jotka halusivat jatkaa entisessä   Helmi Remes, sekä lasinpuhaltajat
ammatissaan perustivat omia lasi-    Toni Kokkila, Joonas Laakso, Kaap-
hyttejä. Hyttejä rakennettiin usein   po Lähdesmäki, Maarit Lähdesmäki
valtateiden varsille, niissä oli myy-  ja Kimmo Reinikka. Hämeen liitto
mälä ja usein myös kahvila, jonka    valitsi Lasismin vuoden 2011 kult-

6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11