Page 3 - Riihimäen Lasinpuhaltajakerho ry:n kummikoulu Lasitehtaan koulu 100 vuotta
P. 3

riihimäkeläisperheelle, ja lasinpu-
haltajan ammatti oli nuorille hyvä
tavoite.

Riihimäki on edelleen lasikaupun-
ki: lasinpuhallustyö jatkuu uudella
tavalla vanhan lasitehtaan hyteissä
Osuuskunta Lasismissa ja Mafka &
Alakoski Oy:ssä. Kukapa tietää - on-
kohan joku kummikoululaisista tu-
levaisuudessa maailmalla tunnettu
studiolasin taitaja.

LASITEHTAAN KOULU RAKENNET-                          Vanha koulu 1949
TIIN LASITEHTAALAISTEN LAPSILLE

Riihimäen lasitehtaan omistajat    noista 28. elokuuta 1915 klo 10.00,   sininen talo. Siinä oli kolme luok-
rakensivat ajan tavan mukaan työn-  jolloin oli sisäänkirjoitus.       kahuonetta, poikien käsityöluokka,
tekijöille asuntoja ja he perustivat                      voimistelusali, puku- ja suihkuhuo-
työntekijöidensä lapsille myös La-  Oma, nyt jo purettu, koulurakennus    neet ja jakelukeittiö. Uusi raken-
sitehtaan koulun vuonna 1915. La-   valmistui vuonna 1919. Ajan mit-     nus, valkoinen talo, valmistui vuon-
sitehtaan ”valmistava koulu” aloitti taan tämä koulu kävi ahtaaksi, ja    na 1991, harmaa talo tuotiin tontille
opetuksen eräässä tehtaan asun-    vuonna 1955 valmistui uusi puoli,    kesällä 2014.

Lasitehtaan pientenlastenkoulun opettaja ja oppilaita koulun varten vuokratun
asunnon portailla. Rakennus on vielä tallella nykyisessä Hyttikorttelissa.

                                        3
   1   2   3   4   5   6   7   8